Pro/DESKTOP คืออะไร


โปรแกรม Pro/DESKTOP คืออะไร

             Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในเรื่องการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ ซึ่งโปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาใช้ในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง  ซึ่งการสร้างชิ้นงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น มิติเสมือนจริง  อีกทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด  หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้นจะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนักเทคโนโลยี  เป็นต้น

             โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้เหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เพียง 2-3 สัปดาห์ก็สามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สำหรับการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงานของนักเรียน  จะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง  ก็จัดสร้างชิ้นงานขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งนักเรียนสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ไปใช้และฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP เพิ่มขึ้น

โปรแกรม Pro/DESKTOP ทำอะไรได้บ้าง

              โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถใช้ฝึกทักษะและสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  เช่น

 1.      การออกแบบโครงร่างชิ้นงาน
 2.      การทำรูปทรง  3 มิติ ต่าง ๆ 
 3.      การออกแบบทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม
 4.      การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 5.      การออกแบบชิ้นงาน   Animation
6.     
การจัดทำภาพฉาย (Projection)
ฯลฯ

ผลงานนักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

      

About these ads

Posted on 21/06/2011, in Pro/DESKTOP and tagged , , . Bookmark the permalink. 67 ความเห็น.

 1. ด.ญ กนกวรรณ ปอหรา

  เป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยค่ะ น่าสนใจ มีสาระ และยังสร้างสรรค์อีกด้วย

 2. ด.ญ.เกษร อินรัสมี

  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ง่ายกับการเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

 3. กฤษณะ ใจสมุทร์

  โปรแกม Pro/desktop นี้ช่วยในการออกแบบชิ้นงานต่างๆ และใช้ในการออกแบบผลิภัณฑ์ในการประกอบอาชีพได้

 4. ด.ญ.จุฬารัตน์ ศรีสุวรรณ

  โปรแกรม Pro/Desktop เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการเรียน

 5. ด.ญ. สุกัญญา หัสนี ชั้นม.3/1เลขที่23

  เป็นโปรแกรมที่สุดยอดมากค่ะและสามารถนำมาอ่านย้อนหลังเวลาครูสอบได้ค่ะ

 6. ด.ญ.อาริษา เตาวาโต

  ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น บางครั้งเมื่อไรที่เราเองเรียนไม่ทัน ที่นี่เหมือนอีกที่หนึ่งสามารถเป็นที่ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย

 7. ด.ช.สุกรี เกษตรกาลาม์ ม.3/1เลขที่8

  เป็นโปรแกรมที่ให้ความรู้ ความสนุก ความเพลิดเพลิน ให้สาระต่างๆมากมาย

 8. ด.ช.อัมรินทร์ หลงกอหราบ 3/1 เลขที่10

  ได้ความรู้มากขึ้นครับ

 9. นาย นัฐวุฒิ รอเกต ชั้น ม.3/1 เลขที่3

  ได้รู้เรื่องโปรเเกรมPro/DEKTOP มากขึ้น

 10. ด.ญ.กานัสตา ดวงตา

  เมื่อได้อ่าน Pro/DEKTOP นี้เพิ่มเติมแล้วให้หนูเข้าใจโปรแกรมนี้มากขึ้น และได้รู้ว่าโปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้ในการทำอาชีพเป็นวิศวกรได้ และเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆๆๆๆๆเลย ค่ะ

 11. ปลิตา เพ็งไทร ม.3/1 เลขที่ 30

  โปรมเเกม pro/dektop เป็นโปรมที่น่าสนใจให้ความรู้มากมาย

 12. เด็กหญิง กนกสิพร รูปโฉม ม.3/1 เลขที่32

  เป็นโปรเเกรมที่ดีเเละน่าสนใจเเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการออกเเบบโปรเเกรมนี้จึงทำให้ดิฉันเข้าใจในการออกเเบบมากขึ้น หากใครพลาดโอกาสในการเรียนโปรเเกรมนี้คงน่าเสียดายมาก

 13. นาย ภัทรพงศ์ ลำโป ชั้น ม.3/1 เลขที่5

  ได้รู้เรื่องโปรเเกรมPro/DEKTOP มากขึ้น

 14. อรยา จิตกาหลง ม.3/1 เลขที่26

  มีประโยชน์มากเลยค่ะ

 15. กาญจนา ชูผูด ม.3/1 เลขที่ 14

  โปรมเเกรม Pro/dektop เป็นโปรมเเกรมที่น่าสนใจเเละฝึกการออกเเบบชิ้นงานใด้หลายรูปเเบบสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

 16. ด.ช.ลิขสิทธิ์ ใจสมุทร 3/1 เลขที่7

  ความรู้มากมายเลยคับ

 17. ด.ญ.อาตีก๊ะห์ สบูบก

  เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
  และสามารถให้รู้จักการออกแบบต่างๆซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

 18. ด.ญ. กาญจนา หลังเมือง

  โปรแกรม pro/dektop จะช่วยให้เราได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการออกแบบ และรูปทรง3 มิติ

 19. ฮาสัน ดำท่าคลอง ชั้นม.3/3เลขที่ 13

  เป็นโปรเเกรมที่ดีมาก

 20. ด.ญไซหนับ เพ็งไซชั้นม.3/3 เลขที่16

  โปรแกรมPro/desktopเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากค่ะ

 21. เด็กหญิง นัสทรีญา บินอุมา เลขที่19 ชั้นม.3/3

  สวัสดีค่ะครูปราโมทย์ สุดยอดมากค่ะและไม่ธรรมดาเหมือนกัน

 22. อารียา เบ็ญฤทธิ์ เลขที่ 31 ชั้น ม.3/3

  โปรแกมนี้ช่วยในการออกแบบชิ้นงานต่างๆและใช้ในการออกแบบผลิภัณฑ์ในการประกอบอาชีพก็ได้

 23. ปนัดดา ทิ้งปกาถ้ำ เลขที่ 20 ชั้น ม.3/3

  เป็นโปรแกมที่มีสาระและให้ควมรู้ในpro/dektop

 24. ดญ อาอีฉ๊ะ ยาประจัน ชั้นม.3/3 เลขที่30

  Pro/ DESKTOP ใช้เป็นประโยชน์ในการใช้งานได้อีกหลายแบบ เช่นการออกแบบชิ้นงานให้สวยงามเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้พบเห็นได้

 25. อนัสดา ผิวเหลือง เลขที่ 29 ม.3/3

  สวัสดีค่ะ ครูปราโมทย์สบายดีมั้ยค่ะ

 26. ศุภชัย เพ็งไทร ชั้นม.3/3เลขที่ 9

  โปรแกรมpro/ desktop นี้ช่วยให้เราได้ศึกษาหาความรู้ในโปรแกรมนี้คับ

 27. ด.ญ สาวิตรี พุ่มอยู่ ม.3/3 เลขที่ 27

  เป็นโปรเเกรมที่น่าสนใจ เเละนำไปประยุกต์ไช้ในชีวิตประจำวันได้
  เเละมีสาระมากด้อย เช่นการออกแบบเก้าอี้ ขันน้ำ เเก้ว เป็นต้น

 28. ด.ญ.รอบีญา แขกพงศ์ ชั้นม.3/3 เลขที่ 23

  Pro/Desktop เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ และออกแบบได้ง่ายใช้กับการศึกษาได้อีกด้วย

 29. วรพงษื

  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

 30. ศิรินันท์ ศรีหะรัญ ม.3/3 เลขที่26

  เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ และสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง

 31. ด.ญ ธัญญารัตน์ เตบสัน ชั้นม.3/3 เลขที่18

  โปรแกรมPro/Dektopเป็นโปรแกรมที่หน้าเรียนมากเลย

 32. ด.ญ.จริยา ปะลาวัน เลขที่ 20 ม.3/4

  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

 33. ด.ช ฮาริศ หีมเจริญ เลขที๋ 2 ชั้น ม.3/4

  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และได้สาระมากครับ

 34. กรรฒิกา เล็มปาน ชั้นม.3/4เลขที่ 19

  โปรแกรมpro/ desktop นี้ช่วยให้เราได้ศึกษาหาความรู้ในโปรแกรมนี้ค่ะ

 35. ด.ญ.สุกัญญา เก็มบู เลขที่ 27 ม.3/4

  เป็นโปรแกรมที่ดีและเหมาะกับการศึกษามาก

 36. ฟาเอ็ค หลงเก เลขที่9 ม.3/4

  pro/DEKOP เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ในการออกแบบคัฟ

 37. วัณชัย ยันติง เลขที่ 10 ม 3/4

  โปรเเกรมนี้น่าศึกษาจริง จริง

 38. ด.ช อดิศักดิ์ สตันน๊อด เลขที๋ 13 ชั้น ม.3/4

  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และได้สาระมากครับ

 39. ด.ญ.ยลดา กาเส็มส๊ะ เลขที่ 24 ม.3/4

  เป็นโปรแกรมที่น่าศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปใช่ประโยชน์ในการสร้างรูปทรง

 40. ปิยะรัตน์ ไพลดำ ม.3/4 เลขที่22

  ได้ความรู้มากเกี่ยวกับpro/desktopc]และได้ประโยชน์

 41. ศุจินธรา โดงกูล เลขที่24 ม.3/4

  โปรแกรม Pro/DESKTOP เป็นโปแกรมที่สามารถใช้ในการฝึกทักษะให้กับนักเรียนและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมีสาระมากค่ะ

 42. ด.ช.อดิศักดิ์ ขุนพิทัก ชั้น ม.3/4 เลขที่14

  Pro/DEKTOP เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คับ

 43. ญาณิกา ลิ่มศรีพุทธ ชั้นม.3/4เลขที่ 21

  โปรแกรมนี้ช่วยให้สร้างชิ้นงานได้หลายๆอย่างค่ะ

 44. jumnong bungom class 3/1 no 1

  เรื่อง Pro/DESKTOP คืออะไร
  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในเรื่องการออกแบบ
  ที่หน้าศึกษามาก ทำการออกเเบบทุกอย่างได้จริง จริง

 45. ด.ญ.รัตนา กาดบู เลขที่ 18 ม.3/4

  เป็นโปรแกรมที่ใช่ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช่ และสามารถสร้างรูปทรงต่างๆได้

 46. สุชาวดี แสงปลอด เลขที่32 ม.3/4

  ได้รู้ถึงการออกเเบบและการศึกษาของการเรียนการสอน ของpro/desktop

 47. ด.ช. อารีย์ กาเส็มส๊ะ เลขที่ 15 ม.3/4

  ความรู้ความเข้าใจทักษะในการสร้าง

 48. ด.ช. พงษพันธ์ จันทร์ทิพย์ เลขที่ 7 ม.3/4

  เรื่องน่าสนใจ มีความรู้

 49. วรวุฒิ นุ้ยดำ เลขที่19 ม.3/2

  Pro/DESKTOP เป็นโปรเเกรมน่ารู้น่าสนใจเเละน่าเรียนรู้

 50. อารียา ทุมมาลี ม 3/2

  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ให้ความรู้ เเละยังได้สาระมากเลยค่ะ

 51. ด.ช.รุ่งอรุณ ลิงาลาห์ เลขที่8 ม3/2

  Pro/DESKTOP เป็นโปรเเกรมน่ารู้น่าสนใจ

 52. วนิดา ติงสา ม 3/2

  โปรเเกรมPro/DESKTOPเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เเละให้ความรู้ มากเลยค่ะ

 53. ศักรินทร์ ยาบา เลขที่12 ม3/2

  เป็นโปรเเกรมที่น่าเรียน

 54. ศุภฤกษ์ ดำมากอ เลขที่13 ม.3/2

  เป็นโปรเเกรมที่มีสาระดี

 55. ด.ช.นาวาวี ลิงาลาห์ เลขที่ 6 ม.3/2

  โปรเเกรมนี้มีความสำคัญกับนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ฟัง ปฏิบัติตาม เพื่อนำไปใช้ในวันข้างหน้าต่อ ๆ ไป

 56. อารียา ทุมมาลี

  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เเละได้สาระมากค่ะ

 57. Areeya Tummalee

  เป็นเรี่องที่น่าสนใจมากค่ะและสามารถนำไปไช้ในการเรียนค่ะ

 58. ด.ญ มาเรียม เงดหมาน

  pro/DEktop มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนมาก

 59. เบญจวรรณ ด้วงขวิด ชั้นม.3/2 เลขที่ 21

  โปรแกรม Pro/DESKTOPเป็นโปรแกรมที่สนใจและสามารถนำมาใช่ในการออกแบบ

 60. ด.ญ.สุไวดา ยาวาหาบ เลขที่ 32 ชั้น ม.3/2

  โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งานได้และนำไปศึกษาได้อีกด้วย

 61. ด.ญ.วันดี ว่านายรัก เลขที่25 ชั้นม.3/2

  โปรแกรมPro/DESKTOPนี้มีประโยนช์มาก ใช้การสร้างชิ้นตามที่เราต้องการได้

 62. ด.ญ. สุรัยญา รอเกตุ

  Pro/DESKTOP นี้เป็นการเรียนการสอนที่รวดเร็วทันสมัย เพื่อนทุกคนควรจะเรียนถ้าเพื่อนคนใหนไม่ได้เรียนคงจะเสียได้

 63. เบญจวรรณ

  โปรแกรม Pro/DESKTOPเป็นโปรแกรมที่สนใจและสามารถนำมาใช่ในการออกแบบ

 64. อารีน่า เก็มเต็ง ช้น ม.3/2 เลขที่ 35

  อยากเรียนออกแบบจาก pro/ desktop

 65. พี่ปราโมทย์ ไม่ใช่ธรรมดานะนี่ ฝีมือสุดสุด…

 66. เป็นเว็บบล๊อกที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ…ได้ความรู้หลากหลายจริง ๆ ค่ะ

 67. สวัสดีครับครูปราโมทย์ สุดยอดเลยครับ ครูปราโมทย์เก่งมากเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 273 other followers