ความรู้โปรแกรม Dreamweaver


ให้นักเรียนสืบค้นความรู้เกียวกับการใช้โปรแกรม Dreamweaver จาก http://www.youtube.com/ แล้วส่งผลการสืบค้นที่นี่ กลุ่มละ 1 เรื่อง

Advertisements

Posted on 17/06/2011, in ความรู้Dreamweaver and tagged , . Bookmark the permalink. 13 ความเห็น.

 1. สุรายา ใบหลี


  สืบค้นโดย
  นางสาวสุรายา ใบหลี
  นางสาว นุสรา รอเกตุ

 2. นาย จีรยุทธ อินทองมาก

  สืบค้นโดย

  นาย จีรยุทธ อินทองมาก

  นงสาว สุรีพรรณ คำหมื่นยอง

 3. นาย อนุพร พุ่มอยู่


  นาย อนุพร พุ่มอยู่
  นาย ธงไชย สุดจันทร์

 4. นิศารัตน์ ทอดทิ้ง


  สืบค้นโดย
  น.ส นิศารัตน์ ทอดทิ้ง
  น.ส.จุฑารัตน์ ปากบารา

 5. น.ส.ยานีรา สอลาหมาด


  สืบค้นโดย
  น.ส.ยานีรา สอลาหมาก
  น.ส.ฮันา หมัดร่วม

 6. นาย ศราวุธ จันทร์ปาน


  นาย ศราวุธ จันทร์ปาน
  นาย สุนทร ละใบยูโสะ
  นาย สุทธิพงษ์ ช่วยนุสนธิ์

 7. นาย จิราวุฒิ์ แก้วทุ่ง


  สืบค้นโดย

  นาย จิราวุฒิ์ แก้วทุ่ง
  นางสาว นุดยามา แซะอาหลำ

 8. สายสุดา บุญศรี


  สืบค้นโดย
  นางสาวสายสุดา บุญศรี
  นางสาวอุมาพร จันทร์ทิพย์

 9. นาย ฎาวุด นุ้ยเด็น


  สืบค้นโดย
  นาย ฎาวุด นุ้ยเด็น
  นาย ศักดิ์นรินทร์ คงสุวรรณ

 10. น.ส.อัสมา ตุกังหัน

  สืบค้นโดย น.ส. อารีวรรณ พันศร
  น.ส.อัสมา ตุกังหัน

 11. สุรัตน์ บูเก็ม

  สืบค้นโดย
  1.สุรัตน์ บูเก็ม
  2.อุสหมาน สำมเนี๊ยะ

 12. ฟารีซี เก็มเส็น


  สือค้นโดย 1.สุดารัตน์ สมาน
  2.ฟารีซี เก็มเส็น

 13. ครูปราโมทย์

  สืบค้นโดย

  ครูปราโมทย์ มุกดา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: