การเพาะเห็ด:การผลิตก้อนเชื้อเห็ด


สืบค้นโดย  ด.ช.ฟัตตา เหมซ๊ะ และ ด.ช.สุริยะ ยาดำ

Advertisements

Posted on 13/10/2011, in การเกษตร and tagged , , , . Bookmark the permalink. 15 ความเห็น.

 1. 1. ขี้เลือยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม
  2. รำละเอียด 7 กิโลกรัม
  3. ภูไมท์ 1 กิโลกรัม
  4. ดีเกลือ 200 กิโลกรัม
  5. ยิบซั่ม 0.5 กิโลกรัม
  6. ปูนขาว 1 กิโลกรัม
  7.น้ำสะอาด 70-75 เปอร์เซ็น

 2. อิทธิพร

  การทำก้อนเชื้อเห็ดประกอบด้วยส่วนประสม

  1.ขี้เลี่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม

  2.ลำล่ะเอียด 7 กิลกรัม

  3.ภูไมท์ 1 กิโลกรัม

  4.ดีเกลือ 200 กิโลกรัม

  5.ยิมซั่ม 0.5 กิโลกรัม

  ปูนขาว 1 กิโลกรัม

  น้ำสะอาด 70-75 เปอร์เซ็น

 3. ด.ญ สาวิฐตรี เศวตพันธิกุล ม.3/3 เลขที่ 27

  การทำก้อนเชื้อเห็ดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  ส่วนประสมมีดังนี้
  1.ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 ก.ก.
  2.ลำละเอียด 7 ก.ก.
  3.ภูไมท์ 1 ก.ก.
  4.ดีเกลือ 200 กรัม
  5.ยิบซั่น 0.5ก.ก.
  6.ปูนขาว 1 ก.ก.
  7.น้ำสะอาด 70-75%

 4. ด.ญ. ศิรินันท์ ศรีหะรัญ ม.3/3 เลขที่ 26

  ส่วนผสมมีดังนี้
  1.ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม
  2.รำระเอียด 7 กิโลกรัม
  3.ภูไมท์ 1 กิโลกรัม
  4.ดีเกลือ 200 กรัม
  5.ยิบซั่ม 0.5 กิโลกรัม
  6.ปูนขาว 1 กิโลกรัม
  7.น้ำสะอาด 70-75 เปอร์เซน
  วิธีทำ 1.ให้นำส่วนผสมต่างๆคลุกเค้ลากันในเครื่องผสม 2.โดยนำขี้เลื้อยใส่ในครื่องผสมก่อนทั้ง100หมด 3. ตามด้วยส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นดีเกลือ 4.นำดีเกลือไปผสมกับน้ำก่อนเทลง 5.หลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว 6.ให้เทน้ำลงไป 70-75 เปอร์เซ็น 7.ใช้มือจับส่วนผสมถ้าหากจับแล้วมันป็นก้อนถือว่าใช้ได้ 8.เทส่วนผสมเทลงกับพื้น
  เพือกรอกใส่ถุง

 5. สุริยะ

  การทำก้อนเชื้อ
  ส่วนผสม
  1ขี้เลื้อยไม้ยางพารา
  2รำละเอียด
  3ภูไม
  4ดีเกลือ
  5ยิบซั่ม
  6ปูนขาว
  7น้ำสะอาด
  และผสมกัน

 6. อารีย์ กาเส็มส็มส๊ะ

  การทำก้อนเชื้อเห็ด
  ประกอบด้วย
  ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
  ลำละเอียด
  ภูไมท์
  ดีเกลือ
  ยิบซั่ม
  ปูนขาว
  น้ำสะอาด
  แล้วก็ทำตามขั้นตอนของเพาะเห็ด ผลิตก้อนเชื้อเห็ด

 7. การทำก้อนเชื้อเห็ดประกอบด้วย1.ขี้เลื้อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม
  2.รำละเอียด 7 กิโลกรัม
  3.ภูไมท์ 1 กิโลกรัม
  4.ดีเกลือ 200 กิโลกรัม
  5.ยิบซั่ม 0.5 กิโลกรัม
  6.ปูนขาว 1 กิโลกรัม
  7.นำสะอาด 70-75 เปอร์เซนต์
  ส่วนประสม

 8. อัจฉรา ไชยเดช ชั้น ม.3/4 เลขที่ 30

  การทำก้อนเชื้อเห็ดประกอบด้วยส่วนประสม

  1.ขี้เลี่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม

  2.ลำล่ะเอียด 7 กิลกรัม

  3.ภูไมท์ 1 กิโลกรัม

  4.ดีเกลือ 200 กิโลกรัม

  5.ยิมซั่ม 0.5 กิโลกรัม

  ปูนขาว 1 กิโลกรัม

  น้ำสะอาด 70-75 เปอร์เซ็น

 9. อารีย์ กาเส็มส็มส๊ะ

  การทำก้อนเชื้อเห็ดประกอบด้วยส่วนประสม

  1.ขี้เลี่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม

  2.ลำล่ะเอียด 7 กิลกรัม

  3.ภูไมท์ 1 กิโลกรัม

  4.ดีเกลือ 200 กิโลกรัม

  5.ยิมซั่ม 0.5 กิโลกรัม

  ปูนขาว 1 กิโลกรัม

  น้ำสะอาด 70-75 เปอร์เซ็น

 10. สุชาวดี แสงปลอด เลขที่32 ม.3/4

  การทำก้อนเชื้อเห็ด
  ประกอบด้วย
  ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
  ลำละเอียด
  ภูไมท์
  ดีเกลือ
  ยิบซั่ม
  ปูนขาว
  น้ำสะอาด
  แล้วก็ทำตามขั้นตอนของเพาะเห็ด ผลิตก้อนเชื้อเห็ด

 11. ณัฐพงศ์

  การทำก้อนเชื้อเห็ดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  ส่วนประสมมีดังนี้
  1.ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 ก.ก.
  2.ลำละเอียด 7 ก.ก.
  3.ภูไมท์ 1 ก.ก.
  4.ดีเกลือ 200 กรัม
  5.ยิบซั่น 0.5ก.ก.
  6.ปูนขาว 1 ก.ก.
  7.น้ำสะอาด 70-75%
  เราสามารถซื้อได้ตามร้านขายอุปกรการเกษตรทั่วไป เมื่อได้ส่วนผสมแล้วคุกเค้าให้เขากัน
  ในเครื่องผสมโดยนำขี้เลื่อยมาผสมก่อนทั้ง100ก.ก.ตามด้วยส่วนผสมทั้งให้ใส่น้ำ70-75%เพื่อให้เค้ากันได้ดีขึ็้น แล้วนำมาบรรจุใส่ถุง

 12. ด.ญ.ปิยะรัตน์ ไพลดำ เลขที่22 ชั้น ม.3/4

  นำส่วนผสมมาคลุ้มคลาวกันโดยนำขี้เลื้อยทั้ง100กิโลตามด้วยส่วผสมทั้งหมดยกเว้นดีเกลือที่มีปริมาณน้อยต้องนำไปละลายกับน้ำก่อนแล้วค่อยนำมาเท่ในส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ใส่น้ำประมาณ70-75เปอร์เซ็นต์เท่ลงไปเพื่อช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้น การทดสอบว่าขี้เลื่อยมีความชื่นใช้ได้หรือไม่ใช้มือกำขี้เลื่อยที่ผสมแล้วบีบให้แน่นถ้าคลายมือออกแล้วขี้เลื่อยจับตัวเป็นก้อนแสดงว่าใช้ได้แต่หากบีบแล้วมีน้ำไหลออกมาตามง่ามมือแสดงว่าน้ำมากเกินไปต้องเพิ่มขี้เลื่อยให้พอดีตรงกันข้ามหากบีบแล้วคลายมือออกขี้เลื่อยแตกไม่จับตัวเป็นก้อนแสดงว่าต้องเพิ่มน้ำไปอีก

 13. สุรีตา หลังเมือง

  การทำก้อนเชื้อเห็ดมีขั้นตอนการต่อไปนี้
  ส่วนผสมที่ต้องใช้การทำก้อนเชื้อเห็ด
  1.ขี้เลื้อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม
  2.รำละเอียด 7 กิโลกรัม
  3.ภูไมท์ 1 กิโลกรัม
  4.ดีเกลือ 200 กิโลกรัม
  5.ยิบซั่ม 0.5 กิโลกรัม
  6.ปูนขาว 1 กิโลกรัม
  7.นำสะอาด 70-75 เปอร์เซนต์

 14. อรนุช สุเด็น เลขที่34

  การทำก้อนเชื้อเห็ดประกอบด้วยส่วนประสม

  1.ขี้เลี่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม

  2.ลำล่ะเอียด 7 กิลกรัม

  3.ภูไมท์ 1 กิโลกรัม

  4.ดีเกลือ 200 กิโลกรัม

  5.ยิมซั่ม 0.5 กิโลกรัม

  ปูนขาว 1 กิโลกรัม

  น้ำสะอาด 70-75 เปอร์เซ็น

 15. ให้นักเรียนชมวีดีโอเรื่องนี้ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงในช่องความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: