คลังเก็บบล็อก

“กูเกิ้ล” ปรับระบบสืบค้นข้อมูล


“กูเกิ้ล” ปรับระบบสืบค้นข้อมูล.

Advertisements

เครื่องมือในโปรแกรม Pro/DESKTOP


แถบเครื่องมือของโปรแกรม Pro/DESKTOP

หมายเลข 1   แถบเครื่องมือมาตรฐาน ( Standard Toolbar)
หมายเลข 2  หน้าต่างเลือกการแสดงวัตถุที่กำลังออกแบบ (Select Browser)
หมายเลข 3  แถบเครื่องมือมุมมอง (View Toolbar)
หมายเลข 4  แถบเครื่องมือปรับแต่งรูปทรง (Feature Toolbar)
หมายเลข 5  แถบเครื่องมือวาดหรือสร้างรูปทรงเรื่มต้นของวัตถุ (Line Toolbar)
หมายเลข 6  แถบเครื่องมือเลือกวัตถุ (Select Toolbar)
หมายเลข 7  พื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ออกแบบ (Workplane)

อ่านต่อ

การเปิดและปิดโปรแกรม Pro/DESKTOP


เราสามารถเปิดโปรแกรม Pro/DESKTOP ได้หลายวิธีดังนี้

วิธีที่ 1. เปิดโปรแกรมโดยคลิกเลือกคำสั่ง Start ->Programs ->PTC ProDESKTOP 8.0


ภาพจาก  http://www.stv.ac.th/ProDESKTOP/unit1/intro1.jpg

อ่านเพิ่มติม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเตอร์เนต


อินเตอร์เนต(Internet)
มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์เเต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพกราฟฟิก และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว      อ่านต่อเรื่องทั้งหมดที่นี่

%d bloggers like this: