LAN, MAN, WAN คืออะไร


ความหมายของ LAN MAN WAN
LAN ย่อมาจากคำว่า (Local Area Network)
-ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก เป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่ใช้เชื่อมต่อกันในระยะไม่ไกลมากนักโดยปกติมักเชื่อมต่อกันในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตรคือเป็นระบบเน็ตเวิร์กที่อยู่ภายใต้อาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะใกล้ๆ และไม่ต้องใช้เครือข่ายการสื่อสารขององค์กรอื่น

lan

ภาพประกอบจาก  http://learn.wattano.ac.th/learning/userchap13

MAN ย่อมาจากคำว่า (Metropolitan Area Wetwork)
-ระบบเครือข่ายขนาดกลาง เป็ระบบเน็ตเวิร์กที่ต้องอาศัยโครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพราะเป็นการติดต่อกันในระดับเขต แต่เป็นระบบเน็ตเวิร์กในระยะไม่เกิน 50 กิโลเมตร

manภาพประกอบจาก  http://learn.wattano.ac.th/learning/userchap13

WAN ย่อมาจากคำว่า (Wide Area Network)
-ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่มีการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ หรือติดตสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกโดยทั่วไปเรียกว่า world wide web สามารถส่งได้ทั้ง ข้อมูล ภาพและเสียง โดยจะต้องใช้ media ในการติดต่อสื่อสารโดยจะต้องใช้ คู่สายโทรศัพท์ dial – up line คู่สายเช่า leased line / ISDN ขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงจะสามารถใช้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

wanภาพประกอบจาก  http://learn.wattano.ac.th/learning/userchap13

อธิบายเพิ่มเติมความรู้ด้วยวีดิโอจากยูทูบครับ

ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=OTTjihAdDfw

ขอบคุณ MrJodoi

แหล่งข้อมูล
1. http://khattiyalovely.blogspot.com/2013/11/lan-man-wan.html
2. http://learn.wattano.ac.th/learning/userchap13
3. https://sangsuriyokkw.wordpress.com/category/งาน/บทที่-2-อุปกรณ์เครือข่าย/
4. https://www.youtube.com/watch?v=OTTjihAdDfw

Advertisements

Posted on 23/01/2015, in คอมพิวเตอร์ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: